Jørgen Rugelbak (1000)


Alder: 32
Divisjon: 9.
Antall treninger: 2